ثبت نام دبیرستان غیر دولتی امام امیرالمومنین(ع) دوره دوم

رتبه های برتر دبیرستان غیردولتی امام امیرالمومنین(ع)

آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم

کانال دبیرستان امام امیرالمومنین در تلگرام

جهت اطلاع از فعالیتها، برنامه های اجرا شده و اطلاعیه ها به کانال دبیرستان غیر دولتی امام امیرالمومنین(ع) بپیوندید :

https://t.me.amiralmomeninsch2

آدرس واحدهای موسسه آموزشی امام امیرالمومنین(ع)

نمونه سوالات آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان غیر دولتی امام امیرالمومنین(ع)

نمونه سوالات آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان غیر دولتی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی98-97

فایل های ضمیمه :

پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی99-98

نفرات برتر مرحله اول آزمون جامع و پیشرفت تحصیلی

نفرات برتر مرحله اول آزمون جامع آذرماه دبیرستان امام امیرالمومنین(ع) 98-97

نفرات برتر مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی دبیرستان امام امیرالمومنین(ع) 98-97